YS fornøyd med redusert bruk av oljepenger

YS mener den reduserte bruken av oljepenger på det reviderte nasjonalbudsjettet, bidrar til å sikre norske arbeidsplasser.