Bokhandlerens kone til Høyesterett

Det blir opp til Høyesterett å avgjøre om det er afghansk eller norsk lov som skal gjelde i erstatningssaken Suraia Rais har reist etter utgivelsen av boka «Bokhandleren i Kabul».