Vurderer å legge ned Utlendingsnemnda

Både SV og Frp vil avvikle Utlendingsnemnda (Une). Ap vurderer nedlegging. Frp vil ha full politisk kontroll gjennom et nytt departement, mens SV vil la domstolene overta Unes oppgaver.