- Økomat verken bedre eller mer miljøvennlig

Helsedirektoratet og Bioforsk hevder det er en myte at økologisk dyrket mat er sunnere eller mer miljøvennlig enn mat dyrket på konvensjonell måte.