Rederne glade for «skattegave» fra retten

Gleden var stor i Norges Rederiforbund fredag da Oslo tingrett slo fast at rederiene gjennom flere år har vært skattlagt grunnlovsstridig.