- Forsømmelse av psykiatri er sosialistisk svik

Psykiater Dag Coucheron mener regjeringen bør skamme seg fordi den ikke innser sammenhengen mellom dårlig råd og psykiske lidelser. Han jubler over Frps forslag som gir fattige lettere tilgang på hjelp.