Kjøll fanget i kryssilden mellom Brustad og Aker

Det er full strid mellom regjeringen og Aker ASA om hvem som visste hva om de omstridte Aker-transaksjonene og når de visste det. I stridens kjerne står statens styrerepresentant i Aker Holding, Berit Kjøll.