• Eivind Aarre

Politimester ut mot organisert tigging

Politimesteren i Asker og Bærum ber om en endring av politivedtektene for å kunne bekjempe organisert tigging.