• I august kom 28 av 32 minoritetsstudenter inn på særskilte vilkår med henvisning til behovet for mangfold. Minst fire av dem tilfredsstilte ikke kravet til norsk.

Reagerer på lavere krav til innvandrere

Det må ikke stilles lavere krav til innvandrere enn andre studenter på Politihøgskolen, mener Politiets Fellesforbund.