Ser likheter med forrige høyrebølge

Spekulasjoner om en regjering av Høyre og Fremskrittspartiet går friskt i Sommer-Norge. Høyrelederen er i vinden som aldri før og ferierer med strålende meningsmålinger i ryggen.