• Regjeringen sparer ifølge UDIs beregninger flere hundre millioner kroner på nedleggelsen av mottaksplassene i år. Jarle Aasland

4000 asylplasser blir lagt ned

Utlendingsdirektoratet (UDI) fjerner denne uken 250 plasser for enslige mindreårige asylsøkere. Hittil i år har UDI lagt ned totalt 4.000 mottaksplasser landet rundt.