Parkeringsvakter presses til juks

Parkeringsvakter blir presset til å jukse med bøter, hevder de ansattes egen organisasjon.