Provosert av Høyre i likestillingsdebatten

Valgerd Svarstad Haugland er helt på linje med SV og likestillingsminister Audun Lysbakken i synet på tvungen tredeling av foreldrepermisjonen.