Foreslår modell for å støtte klimatiltak i u-land

Mexico og Norge lanserte lørdag en felles finansieringsmodell for å støtte klimatiltak i utviklingsland. Et grønt milliardfond skal sørge for nok penger til tiltak.