• Magnhild Meltveit Kleppa er sykmeldt i to uker. Jonas Haarr Friestad

Kleppa fortsatt sykmeldt

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) er sykmeldt i to uker.