Færre anmeldt for trygdebedrageri

I løpet av årets fire første måneder har Nav anmeldt 323 personer for å ha svindlet til seg 43 millioner kroner.