Legeforeningen: - Uferdig turnusforslag

Legeforeningen stiller seg kritisk til Helsedirektoratets forslag om å erstatte dagens turnusordning med nybegynnerstillinger.