Norge på asyltoppen

Sammenlignet med andre industrialiserte land er Norge nesten i tet når det gjelder økning av antall asylsøkere fra 2007 til 2008, kun slått av Italia. Økningen fortsetter i 2009.