• Politikonflikten har ført til at en av tre nordmenn sier at de har fått svekket tillit til politiet. Fredrik Refvem

Nordmenns tillit til politiet er svekket

En fersk meningsmåling viser at nesten en av tre nordmenn har svekket tillit til politiet etter politikonflikten.