Kraftig straffeskjerping i Faiza-saken

Shamrez Khan er i Borgarting lagmannsrett dømt til 19 års fengsel for drapet på Faiza Ashraf. Håvard Nyfløt dømmes til 18 år.