Nav-skjemaer misleder pappaperm-søkere

Foreldre med termin etter 1. juli har krav på inntil ti ukers pappaperm. Men på Nav sine søknadsskjemaer gis det fortsatt beskjed om at far maks kan ta ut seks uker.