Aasland: - Norge gjør det godt i EU-forskning

Norges deltakelse i EUs forskningsprogram er vellykket og gir godt utbytte for norsk forskning, mener forsknings— og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV).

Publisert: Publisert:

Norges deltakelse i EUs forskningsprogram er vellykket og gir godt utbytte for norsk forskning, mener forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV).

  • Ntb

Det uavhengige samfunnsvitenskapelige oppdragsinstituttet NIFU STEP har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført en omfattende vurdering av norsk deltakelse i EUs rammeplan for blant annet forskning og teknologisk utvikling.

Evalueringsrapporten peker på at norske forskere gjør det godt på områder som klima, miljø, mat og energi, og at små og mellomstore bedrifter har godt gjennomslag.

Aasland sier det er høyt tempo i utviklingen av det europeiske forskningsprogrammet fra EUs side, og hun har merket seg at mange i Norge mener at deltakelse medfører en administrativ byrde. Det er derfor svært viktig å legge best mulig til rette for at norske forskere og bedrifter kan delta, sier Aasland i en pressemelding.

Publisert: