Vil ha gratis buss i rushtiden - hele året

Yrkestrafikkforbundet ønsker gratis busser i rushtiden og ber politikerne regne ut hvor mye det er å spare på en slik løsning.