35 år før det er kjønnsbalanse blant rådmenn

Det vil ta 35 år før KS’ mål om 50 prosent kvinnelige rådmenn er oppfylt, med dagens rekrutteringstakt.