Norsk Tipping taper penger på nabospill

Spillet Nabolaget har så langt vært et tapsprosjekt for Norsk Tipping. Dårlige forhold mellom naboer er trolig noe av forklaringen.