På leit

Auka stipendandel, høgare bunnfradrag og gratis skulebøker. Lovnadene og godorda sat laust hjå politikarane då dei to fyrstegongsveljarane Karl Hans Braut og Ingrid Rasten var ute i Stavanger for å høyra kva politikarane kunne tilby dei.