Planen som skal stanse kugalskap

Myndighetene satser på at Norge skal gå klar av kugalskap, men kan fortsatt ikke garantere at smitten ikke alt finnes. Det meste tyder på at Norge fra sommeren av følger EU og trapper opp testingen mot kugalskap til å omfatte alle storfe over 30 måneder som kommer inn til slakteriene. I Norge vil det si cirka 110.000 dyr på årsbasis.