Gemyttlig mellom aksjonister og tollere

Stemningen var gemyttlig da aksjonister fra Bonde— og småbrukarlaget møtte tollvesenet og politiet ved grenseovergangen til Sverige i Lutnes i Hedmark onsdag formiddag.