Eldre havner på skjermet avdeling uten diagnose

Mange sykehjem plasserer eldre mennesker på skjermet avdeling, uten at beboerne bli undersøkt av lege.Et landsomfattende tilsyn fylkeslegene har gjennomført, viser at mange eldre havner på demensavdelingen uten å ha fått noen diagnose.