Oljestrid trussel mot Ap-topper

Striden om oljepolitikken er en trussel både mot oljeminister OlavAkselsen og lederen i Rogaland Ap, Tore Nordtun, mener observatøreri oljemiljøet.