Viktige endringer i konsesjonsloven og odelsloven

Opphevelse av statlig forkjøpsrett, strengere fortolkning av boplikten og økning av arealgrensene, vil få flertall i Stortinget, viser en innstilling fra Stortingets næringskomité. Flertallet består av de tre sentrumspartiene og Arbeiderpartiet.