Vil ha dialog med foreldre

Bruk familievernkontorene til å mekle mellom flerkulturell ungdom og foreldrene deres, foreslår Stortingets eneste kvinne med innvandrerbakgrunn etter æresdrapet i Sverige.