Høyre har fått mest gjennomslag

SV-leder Kristin Halvorsen mener at regjeringserklæringen har fått et sterkt Høyre-stempel.