VG sa nei til P4-oppkjøp

Verdens Gang sa nei til tilbud om aksjer i P4. Administrerende direktør Aslak Ona i VG bekrefter at de er blitt kontaktet av noen av aksjonærene, men sier at det per i dag ikke er aktuelt med aksjekjøp.