Andersens troverdighet styrket

Jan Helge Andersens forsvarer, Ben Fegran, mener at Jan HelgeAndersens troverdighet er styrket under hovedforhandlingene iBaneheia-saken. Han minner særlig om at det er sammenfall mellomAndersens forklaring og de rettsmedisinske funn og vurderinger.Fegran fortsatte sin prosedyre etter lunsj onsdag.