Norske medisinstudenter i utlandet mer robuste

Norske studenter som studerer medisin i utlandet synes å være mer robuste enn dem som studerer i Norge. Samtidig har utenlandsstudentene et høyere forbruk av tobakk og alkohol enn sine kolleger ved norske studiesteder.