Rapport påpeker svakheter ved Jåtta-anlegget

En rapport laget av Forsvarets bygningstjeneste (FBT) har påpektbetydelige sikkerhetsmessige mangler ved Forsvarets anlegg påJåtta. Reitan får i samme rapport godkjent-stempel.