Gripende minnetale i Grimstad

Torget i Grimstad har aldri vært så fullt av folk som da Ada Sofie Austegard holdt sin 17. mai-tale.