Jåttå klargjøres til nytt hovedkvarter

Forsvarskommando Sør-Norge på Jåttå har allerede startet forberedelsene på å overta som nytt, fellesoperativt hovedkvarter for hele landet før Stortinget har avgjort saken.