Inga utgreiing om importvern

OSLO: Rogaland og Rennesøy Høgre ville at konsekvensane av ei nedtrapping av importvernet skulle greiast ut, men dei fekk ikkje fleirtal for synet.