Internasjonal boikott av ulvekommuner

Fellesaksjonen for ulv vil sette i gang en internasjonal kampanje for turistboikott av østerdalskommunene Stor-Elvdal og Rendalen.