Lavere krav fra bøndene

Norges Bondelag og Norsk Bonde— og Småbrukarlag reduserer sitt kravoverfor staten i årets jordbruksforhandlinger fra over 1,5milliarder kroner til 920 millioner.