Okka by night

Revyartisten Kristian Arntsen påstår det var ren tilfeldighet athan ble værende i Egersund.