Håper på fast behandlingsopplegg

Basissenteret i Sandnes er en poliklinikk for folk medavhengighetsproblemer, og er det eneste tilbudet for folk medspilleproblemer i Rogaland.