Bønder vil vokse seg større

Fjørfebønder som driver egen videreforedling av egg, vil ha flere høner enn hva dagens maksgrenser tillater dem. Men bondelaget protesterer.