- Fikk for høy pris for melkekvotene

En rapport slår fast at melkebøndene som solgte kvotene sine for halvannet år siden fikk kompensert for en ulempe de ikke led, og skulle dermed ikke fått høyere pris enn yrkesbrødrene som solgte kvoter høsten 1999.