Åtte av 18 fylkesmenn er kvinner

I dag er åtte av 18 fylkesmenn kvinner. 13 av fylkesmennene har bakgrunn som politikere.