Stor medieoppmerksomhet i Bulgaria

Bulgarske medier vier stor oppmerksomhet til asylsøkernes problemer i Norge. Ambassadør Arnt Rindal bruker mediene for å gi informasjon om det norske regelverket.