LO vil øke tilleggspensjonene

LO vil øremerke oljefondet til folketrygdens tilleggspensjoner. Det går fram av en innstilling som legges fram for LO-sekretariatet i slutten av januar.