200 tsjetsjenere skal ut av Norge

UDI vil sende familien Maziev og andre tsjetsjenske asylsøkere til Hellas. Familiens syke sønn på 11 år frykter at han ikke vil klare reisen.